Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentembed_google_map has a deprecated constructor in /home/waldshu1/public_html/plugins/content/embed_google_map/embed_google_map.php on line 21

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentembed_google_docs_viewer has a deprecated constructor in /home/waldshu1/public_html/plugins/content/embed_google_docs_viewer/embed_google_docs_viewer.php on line 18

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS IDŐBEOSZTÁSA

A részvétel időtartama választható egy, kettő vagy három esztendő időtartamban.
(Szakirányú végzettség a három év elvégzése után nyerhető.)
Három év: 2018. szeptember - 2021. május.
Teljes óraszám: 460 óra.
Évente 9 alkalom: szeptember, október, november, december, január, február, március, április, május hónapokban egy-egy hétvége (szombat 8.30-20.00, vasárnap 8.30-14.00)

 

BIZONYÍTVÁNY
A felvételi feltételekben meghatározott képesítéssel rendelkező résztvevők a képzés három évének sikeres lezárását követően bizonyítványt kapnak. A bizonyítvány a magyar Waldorf-iskolák kerettanterve által meghatározott festés-rajz tantárgy tanítására jogosít Waldorf-iskolában 1-8. évfolyamon.

 

TANÁROK
Döbröntei Zoltán, Kiss Viktor, Kulcsár Edina, Kulcsár Gábor, Nemerey Péter, Martha Tabbal Pires és meghívott előadók

 

A KÉPZÉS TANDÍJA
100.000 Ft / félév (minimum 30 résztvevő esetén)
A felvételi döntést követően a résztvevők jelentkezési szándéka csak akkor válik véglegessé, ha a jelentkező 25.000 Ft tandíj-előleget befizet. Ezt az összeget az utolsó félév tandíjából jóváírjuk.
A tandíj tartalmazza a képzésen használt alapeszközök költségét.

 

SZAKMAI VEZETŐ
Nemerey Péter

 

FELVÉTELI FELTÉTELEK
Waldorf-osztálytanító végzettség és/vagy állami rajztanári diploma és/vagy Képzőművészeti Egyetem diploma
Ha a jelentkező nem rendelkezik a felvételi feltételek között meghatározott végzettségekkel, akkor is beadhatja a jelentkezését. Ebben az esetben a képzés elvégzését követően igazolást tudunk számára kiadni a képzési követelmények teljesítéséről, amely önmagában munkakör betöltésére nem jogosít. A felvétel további feltétele a motivációs beszélgetésen való sikeres részvétel. A képzés tanárai a felvételről szóló döntést ezt követően hozzák meg.


HELYSZÍN: Waldorf Pedagógiai Intézet, – 2083 Solymár, József Attila u. 41.

 

Festés

A festéstechnika gyakorlata és a festészeti eljárások alapos ismerete a tantárgy vezérmotívuma. Akvarellfestés, porfestékek, akriltechnika, olajfestés és egyéb festészeti technikák gyakorlásán át fejlődhet a kifejezőkészség. Az eszköztár gyarapítása is cél: ecset, festőkés megfelelő használata, illetve a különböző festészeti alapok megismerése (papír, faalap, vászon stb.). A festéstechnikát kreatív feladatokon keresztül sajátítják el a résztvevők. A feladat szervesen kapcsolódik a hétvége témájához, vezérmotívumához. Cél a kifejező nyelv gazdagítása, a mind nagyobb szabadság megélése a gyarapodó eszközkészlet révén.

 

Színtan – szín-stúdium
A tantárgy egyik célja a színelméleti alapok megismertetése. A színek használatának történetét, a színek festészeti törvényszerűségeit, a tudatfejlődés és színhasználat összefüggéseit tanulmányozzuk. Megismerjük a színek keletkezésének dramaturgiáját, "szociális" életét, dinamikáját, akarati változásait. Közösen tanulmányozzuk az egyes színek hatalmas belső univerzumát, miközben jártasságot szerzünk a finomabb színérzékelésben, az árnyalatok megkülönböztetésében. Tudatosítjuk a fizikai világban megjelenő színek jelenlétének minőségét, kutatjuk, hogyan fejezi ki magát a természet a színek révén. A színgyakorlatokon keresztül a festék-anyagismereti alapok lefektetése történik meg, továbbá a színkeverési feladatok alkalmat adnak a tudatos színképzés elmélyítésére. Vizsgáljuk a motívum, a kifejezésmód, szín-erő kapcsolatait, a primer színek és sokszorosan kevert színek ábrázolásban és képalkotásban, kompozícióban kifejtett hatását.

 

Konzultáció
Iskolai festészeti problémák és tantervi kapcsolódások. A tantárgy problémamegoldó, sokféle megoldási utat magában hordozó egyeztető fórumot jelent. Hozott, élő, valós problémákat, tantárgyi feladatokat oldunk meg a képzés során megismert eljárások és technikák segítségével. Ez műhely, ahol a festés tantárgy főoktatáshoz és más tantárgyakhoz való kap csolatát is ki lehet bontani. A megoldási utakat, a keresés eredményeit egymás elé tárjuk.

 

Képolvasás
A képzés során alapvető képességeket szeretnénk kifejleszteni az egyes képek szellemi tartalmának pontos megközelítéséhez. Foglalkozunk a festészet remekműveivel, modern és kortárs művekkel, rajzokkal és ábrákkal, de eseillusztrációkkal és gyerekrajzokkal is. Mindezen munkákban megtanuljuk felismerni azokat a jeleket, amelyek a lélek képzetalkotó, érző és akarati tevékenységére utalnak, s így bensőséges ismerethez jutunk mind a lélek, mind a képek világát illetően. Foglalkozásaink során érintünk művészettörténeti, alkotáslélektani, valamint krisztológiai és antropozófiai kérdéseket. A képolvasás valójában az alkotás
nyelvtana, grammatikája, gyakorlása által élő ismerethez, saját szellemi élményekhez juthatunk.

 

Pedagógia
A gyermekfejlődés különböző állomásai, különös tekintettel a 7-14. életév testi-fizikai és lelkiszellemi sajátosságaira. A gyermekmegfigyelés antropológiai és antropozófiai szemlélete. A művészetek szerepe a szociális és érzelmi nevelésben. Az alkotó munka jelentősége az élő fogalomalkotásban. A közismereti tárgyak művészi megközelítése, különös tekintettel a természettudományos tantárgyakra. Tantervi kérdések, tantervkutatás. A mai kor kihívásai: vizualitás, média, IT és aktuális korkérdések.

 

Képi ábrázolás, rajzi gyakorlatok
A rajzolás a festéshez ad szükséges alapot. A rajztanulással elsajátítható az elemző, friss, eleven, objektív látás fejlesztése és a látvány pontos megfigyelése, megragadása és kifejezése, képi ábrázolása. A rajzolás az önkifejezés eszköze is, ahol a rajzolás élvezetére – papírra vetett 'jelek' játékos öröme – és technikák kipróbálására van lehetőség. Témák: Rajzolás szemmértékkel – aránymérés, arányérzék fejlesztése – körvonalrajz – rajzolás negatív formákkal – testek rajzolása – vonalrajz – vázlat - készítés. A képzés során megismerhető technikák: 

– Grafitrajz, mely alkalmat ad a puha és kemény ábrázolására, a fény-árnyék játék vonalszerű, foltszerű megjelenítésére.
– Szénrajz, ahol a tónusok fokozatos felépítése, festői látásmód és képi ábrázolás fejlesztése a cél.
– Krétarajz (barna, szépia, angolvörös, fekete), mely a keményebb, erőteljesebb hatások elérésének eszköze.
– Tollrajz, itt a tónusok, formák szabad, firkaszerű megjelenítésre van mód. Cél a rajzi dinamika erősítése.
– Sraffozás, mely apró vonalak hálójából kialakított plasztikus rajz. Ezt kombinálhatjuk ecsetvonásokkal, amit lavírozásnak
(úsztatás) hívnak.
– Ecsetrajz, amely benyomások, mozdulatok gyors rögzítésére alkalmas.
– Skicc, krokik...


Továbbá sort kerítünk az anyagok összetételének ismertetésére, és művészettörténeti példákat idézünk a különböző technikák bemutatására.