Akkreditációs engedély száma: 23/125/2015

 

A továbbképzés helyszíne: Waldorf Pedagógiai Intézet, 2083 Solymár, József Attila u. 41.

2015. szeptember 11. – 2016. január 10.

 

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?      4,6  

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,2

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,4

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4.8

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 3,9

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek

(általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom?)

4,7

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,6

Baditz László 4.9

Balassa Ágnes 4.9

Beöthy Hanna 4.8

Bognár János 4.6

Hegedűs Miklós 4.4

Kökéndy Ákos 5

Kulcsár Gábor 4.9

Martha Tabbal 4.9

Pozsgai Attila 4.8

Stefan Kagermeier 4.6

Szentmártony Yvonne 4.8