A korszerű vallásosság nemzetközi szimpózium

A konferencia vezérgondolata

„Minden gyermekben születésétől fogva jelen van egy magától értetődő, spontán vallásos érzület. A vallásosság korai formája így nem fajhoz vagy nemhez, fogalmakhoz vagy képzetekhez kötődik. Olyan hajlam ez, amely ha kiaknázatlan marad, elsenyvedhet, de ha értenek az ápolásához, akkor virágzásnak indul. Mindez a felnőtteknek a gyermekekkel szembeni lelki tartásától függ; hiszen a vallásosság lételeme nem természeti ösztön, hanem az ember szellemi-lelki sajátja, így az ápolása is a lelki élet szférájába, a kedély műveléséhez tartozik.” 

A konferencia állandó kiállításán Hegedűs Miklós festőművész képei láthatók.

Részlet Jakob Streit: Nevelés – iskola – szülői ház és a Waldorf-pedagógia című művéből