És lőn világosság

Ezen elbeszélések szerzője hosszú éveken át kisiskolásokat vezetett be az Ószövetség világába. E munka során keletkeztek a fenti történetek és leírások. A Biblia mellett apokrif szövegek is forrásul szolgáltak, mindenekelőtt a Bin Gorion által összegyűjtött zsidó legendák ("Sagen der Juden"). Ezek az elbeszélések szájhagyomány útján terjedtek, a rövid bibliai történeteket mondják el legenda formájában, mitikus és költői elemekkel gazdagítva. A gyermek még mitikus világban él. Ennek a lelkivilágnak a megérintése eredményezte ezt az elbeszéléssort a világ teremtéséről az ember földi tevékenységén (Káin fiai) át egészen az Özönvízig, a égi világ végéig, kezdettől fogva együtt alkotva a gyerekekkel. A jó és az isteni világ iránti szimpátia, a fénynek a világból való kiveszése és az abból adódó mérhetetlen sötétség feletti gyász nemcsak az Ószövetség drámája, hanem minden emberé, aminek nyomdokaiban a gyermek is, bár még kellemes biztonságban, halad és él. Amennyiben sikerül a teremtés isteni színezetű hátteréből a természet birodalmát kiemelni, úgy csodálkozó természettisztelet és -szeretet bontakozhat ki. Ha azután a továbbiakban a bűnt és romlottságot a jóvá fejlődés erejévé alakítjuk és értelmezzük, úgy olyan erkölcsi erők ébrednek fel, melyek alig találhatók meg más képi erőkben, mint az Ószövetség nagy történéseiben.
A formailag szabadon költői, tartalmában a forrásokhoz hű elbeszélések a gyermeki lelket szeretnék megérinteni, de ösztönözni kívánják a korai vallásoktatást is.

Szerző: Streit, Jakob
Ár: 1500 HUF
Mennyiség:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support