Megfelelt-e az elvárásainak a továbbképzés tematikája? (Mozgás és tanulás)  4,93

Megfelelt-e a helyszín a továbbképzés céljainak? 5

Hogyan értékeli az időbeosztást? 4,71

Mennyire elégedett Ön az oktató(k) szakmai felkészültségével? Szentmártony Yvonne 5

Mennyire elégedett Ön az oktató(k) szakmai felkészültségével? Tóth Nóra 4,73

Mennyire elégedett a továbbképzés színvonalával? 4,93

Milyen volt a továbbképzés légköre, az oktató(k) és résztvevők viszonya? 4,86

Hozzájárult-e a képzés a tanári kompetencia fejlesztéséhez? Mely területe(ke)n leginkább? 4,93

A képzésen megszerezett ismeretek beépíthetők-e a mindennapi pedagógiai munkába? 4,66

A képzésen szerzett ismeretek használhatók-e a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanításában? 4,86

Kívánja-e használni a megszerzett ismereteket a pedagógiai munkájában? 4,8

A ritmikus rész célja 4,86

Mi a ritmus? 4,93

A téri tájékozódás 5

Az érzékelést fejlesztő gyakorlatok 4,8

A légzést harmonizáló gyakorlatok 4,8

Az írás-olvasás tanulás előkészítésének elméleti alapjai 4,46

A beszéd kialakulásának fázisai 4,13

Verstani ismeretek és hasznuk a pedagógiai gyakorlatban 4,93

Számolás-tanulást elősegítő gyakorlatok 4,73

Gyermek és osztálymegfigyelés 4,66

A ritmikus rész összeállítása 4,86

Fejlesztő gyakorlatok a különbözőosztályfokokon 4,6

Iskolai gyakorlat 4,86