Megfelelt-e az elvárásainak a továbbképzés tematikája? (Mozgás és tanulás)     4,9

Megfelelt-e a helyszín a továbbképzés céljainak? 4,8

Hogyan értékeli az időbeosztást? 4,9

Mennyire elégedett Ön az oktató(k) szakmai felkészültségével? 5

Mennyire elégedett a továbbképzés színvonalával? 5

Milyen volt a továbbképzés légköre, az oktató(k) és résztvevők viszonya? 5

Hozzájárult-e a képzés a tanári kompetencia fejlesztéséhez? Mely területe(ke)n leginkább? 4,9

A képzésen megszerezett ismeretek beépíthetők-e a mindennapi pedagógiai munkába?
5

A képzésen szerzett ismeretek használhatók-e a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanításában? 4,4

Kívánja-e használni a megszerzett ismereteket a pedagógiai munkájában? 4,9

A ritmikus rész célja 5

Mi a ritmus? 5

A téri tájékozódás 5

Az érzékelést fejlesztő gyakorlatok 5

A légzést harmonizáló gyakorlatok 5

Az írás-olvasás tanulás előkészítésének elméleti alapjai 5

A beszéd kialakulásának fázisai 4,9

Verstani ismeretek és hasznuk a pedagógiai gyakorlatban 5

Számolás-tanulást elősegítő gyakorlatok 5

Gyermek és osztálymegfigyelés 5

A ritmikus rész összeállítása 5

Fejlesztő gyakorlatok a különböző osztályfokokon 5

Iskolai gyakorlat 5